Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego - OpenLEX

Rogoń Dominika, Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 lipca 2018 r.
Autor:

Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego

Analiza omawia problem przedawnienia podstawowych roszczeń przysługujących posiadaczowi rachunku, jakim są roszczenie o wypłatę środków przechowywanych przez bank oraz roszczenie o przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego. Opisano tu początek biegu terminu przedawnienia, a szczególnie pojęcie wymagalności roszczenia, przedawnienie roszczeń z umowy rachunku lokaty terminowej i roszczeń aktualizujących się w czasie trwania stosunku rachunku bankowego. Ponadto autorka przybliżyła kwestię przedawnienie roszczeń po wygaśnięciu stosunku umownego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX