Habryn-Chojnacka Ewa, Przedawnienie roszczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie roszczeń

Komentarz przedstawia zagadnienie przedawnienia roszczeń. Autorka opisuje istotę tej instytucji, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę nowelizującą Kodeks cywilny z dnia 4 lipca 2019 r. przedstawia rodzaje roszczeń, które ulegają przedawnieniu oraz przypadki, w których roszczenia nie przedawniają się. Komentarz opisuje również zagadnienie biegu, przerwania i zawieszenia terminu przedawnienia. Autorka omawia kwestię podniesienia w procesie zarzutu przedawnienia oraz możliwości zrzeczenia się tego zarzutu, jak również przypadki, kiedy sąd winien wziąć z urzędu pod uwagę przedawnienie roszczenia. Dodatkowo tekst prezentuje związane z tym zmiany przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne. Komentarz zawiera tabelę zestawiającą terminy przedawnienia w przypadku najważniejszych roszczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX