Zieliński Tadeusz , Przedawnienie roszczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie roszczeń

Komentarz do instytucji przedawnienia roszczeń w prawie pracy. Autor wskazuje na analogie i rozbieżności z przedawnieniem roszczeń majątkowych w prawie cywilnym, szczególnie akcentując różnicę w skutkach upływu przedawnienia. Omawia kwestię zrzeczenia się korzystania z przedawnienia oraz możliwego negatywnego wydźwięku moralnego odmowy takiego zrzeczenia. Przedstawia terminy i zasady przedawnienia niektórych roszczeń w prawie pracy, w tym terminy szczególne. Porusza również temat biegu przedawnienia oraz przerwanie tego biegu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX