Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Przedawnienie prawa do urlopu

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ale również na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ma niezbywalne prawo do urlopu. Prawo do wypoczynku jest zagwarantowane przez przepisy kodeksu pracy oraz Konstytucję RP. Przewidziane w Konstytucji prawo do urlopu wypoczynkowego ukształtowane zostało jako prawo bezwzględne. Niestety w praktyce wielu pracowników, z różnych przyczyn nie wykorzystuje urlopu wypoczynkowego w terminie wynikającym z przepisów prawa. Są pracownicy, którzy nawet przez klika lat, z różnych przyczyn, nie korzystają z wypoczynku urlopowego. A wówczas często w sytuacji, kiedy zbliża się termin przedawnienia prawa do urlopu powstaje szereg wątpliwości interpretacyjnych: od jakiej daty prawo do urlopu jest wymagalne, od kiedy liczyć termin przedawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?