Siwiec Maciej, Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19

W dniu 28.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – z.u.p.s.k. – wraz z nowelizującą ją ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Poniższy tekst stanowi zestawienie wybranych zmian wprowadzanych przez te akty prawne. Zmiany dotyczące nowych zasad kierowania personelu medycznego do walki z epidemią zostały omówione na https://sip.lex.pl/#/publication/469873079/zimna-tamara-skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX