Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przeciwdziałanie mobbingowi - również obowiązkiem pracownika

Kodeks pracy jednoznacznie zobowiązuje pracodawcę, aby dążył do uczynienia z zakładu pracy środowiska wolnego od mobbingu. Czyli, zgodnie z art. 943 § 2 k.p., od działań i zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciw niemu, polegających w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu, wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących lub mających na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu. Przeciwdziałanie mobbingowi jest, więc ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Przeciwdziałanie to ma sens, jeżeli poszczególne działania w zakładzie pracy są nastawione na profilaktykę. Z kolei profilaktyka ta nie może mieć miejsca bez nałożenia określonych obowiązków na pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?