Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy - OpenLEX

Oleksyn Magdalena, Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy

Krótki komentarz dotyczący tygodniowej normy czasu pracy. Oprócz definicji tygodniowej normy czasu pracy podano wartość obowiązujących norm i grupy pracowników, dla których możliwe są odstępstwa. Autorka przybliża pojęcie „przeciętności” normy czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego, podaje metodę rozliczenia czasu pracy oraz wskazuje na okres rozliczeniowy jako prawny instrument służący ustaleniu, czy czas pracy pracownika mieści się w przyjętych średnich tygodniowych normach czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX