Tymiński Radosław, Prowadzenie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Prowadzenie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) wprowadzono w 2015 r. w celu usprawnienia diagnostyki i leczenia raka w Polsce. Karta DILO została dobrze przyjęta przez lekarzy i pacjentów, jednak wskazywano, że jest czasochłonna i niepotrzebnie obszerna (pierwotnie liczyła 8 stron). Ministerstwo Zdrowia wsłuchało się w uzasadnione głosy środowiska medycznego i znacząco skróciło kartę. Obecnie karta DILO funkcjonuje w postaci ustalonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21.06.2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (liczy 2 strony).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX