Biadun Dobrawa, Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

1.Wstęp

Szybko postępująca cyfryzacja wprowadza ciągle nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czynności wykonanych w placówce medycznej. Dla pacjentów, ubezpieczycieli oraz samych pracowników najważniejsza jest dokumentacja medyczna, która opisuje cały proces terapeutyczny i wszystkie czynności wykonywane w danej placówce względem pacjenta. Z jednej strony jest to zatem kompendium wiedzy dla profesjonalistów medycznych, z drugiej – narzędzie potwierdzające właściwość podjętych decyzji. Do tego dochodzi zwiększenie świadomości pacjentów, co wymusza wprowadzenie rozwiązań w kierunku większej przejrzystości i kompleksowości w leczeniu. Za tym idzie konieczność określenia ram umożliwiających łatwiejszą wymianę danych medycznych i szybszy transfer informacji.

Idąc w tym kierunku, opracowywane są przepisy i wytyczne mające na celu właśnie ukształtowanie takiego środowiska informatycznego, które pozwoli na szybki dostęp do danych medycznych, niezależnie od fizycznej obecności danego profesjonalisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy