Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) - OpenLEX

Biadun Dobrawa, Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

1.Wstęp

Szybko postępująca cyfryzacja wprowadza ciągle nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czynności wykonanych w placówce medycznej. Dla pacjentów, ubezpieczycieli oraz samych pracowników najważniejsza jest dokumentacja medyczna, która opisuje cały proces terapeutyczny i wszystkie czynności wykonywane w danej placówce względem pacjenta. Z jednej strony jest to zatem kompendium wiedzy dla profesjonalistów medycznych, z drugiej – narzędzie potwierdzające właściwość podjętych decyzji. Do tego dochodzi zwiększenie świadomości pacjentów, co wymusza wprowadzenie rozwiązań w kierunku większej przejrzystości i kompleksowości w leczeniu. Za tym idzie konieczność określenia ram umożliwiających łatwiejszą wymianę danych medycznych i szybszy transfer informacji.

Idąc w tym kierunku, opracowywane są przepisy i wytyczne mające na celu właśnie ukształtowanie takiego środowiska informatycznego, które pozwoli na szybki dostęp do danych medycznych, niezależnie od fizycznej obecności danego profesjonalisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX