Wrzecionek Rafał, Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Na płaszczyźnie polskiego systemu prawa cywilnego, mediacja – podobnie jak szereg innych instytucji polskiego prawa – do dnia dzisiejszego nie doczekała się definicji legalnej. Nic nie wskazuje również na to, aby miała się ona pojawić w najbliższym czasie. Ustawodawca pozostawia więc „przestrzeń”, którą wypełni orzecznictwo i doktryna. Mediacja jest to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. W komentarzu autor przedstawia m.in. propozycję definicji protokołu z mediacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX