Chajda Michał, Protest wekslowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Protest wekslowy

Niniejszy komentarz dotyczy instytucji protestu wekslowego uregulowanej w art. 85-94 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe oraz w art. 105 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie. Jednakże prawo o notariacie nie precyzuje szczegółowo sposobu i skutków protestu wekslowego odsyłając w tym zakresie do prawa wekslowego. Protest wekslowy jest conditio sine qua non poszukiwania zwrotnego określonego w artykule 43 prawa wekslowego, gdyż odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna w myśl art. 44 prawa wekslowego być stwierdzona aktem publicznym jakim jest właśnie protest wekslowy. Zgodnie z art. 85 prawa wekslowego protest sporządza notariusz, gdyż sporządzanie protestów przez urzędy pocztowe obecnym stanie prawnym nie występuje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX