Karkowska Dorota, Propozycja "1 zł" za stwierdzoną szkodę u pacjenta w ramach postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Propozycja "1 zł" za stwierdzoną szkodę u pacjenta w ramach postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Analiza dotyczy odniesienia się do kazusu zaproponowania przez szpital SPZOZ małoletniemu pacjentowi odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 1 zł. Wnioskodawcą było 20-miesięczne dziecko reprezentowane przez rodziców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX