Prokurator jako oskarżyciel publiczny - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Prokurator jako oskarżyciel publiczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prokurator jako oskarżyciel publiczny

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć kwestie związane ze statusem i rolą oskarżyciela publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX