Projektowana nowelizacja KKS - podwyższenie kar za wybrane przestępstwa i wykroczenia skarbowe - OpenLEX

Żach Jakub, Projektowana nowelizacja KKS - podwyższenie kar za wybrane przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Projektowana nowelizacja KKS - podwyższenie kar za wybrane przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Szacunki dotyczące uszczupleń budżetowych będących efektem funkcjonowania szarej strefy, w tym również działalności nielegalnej, wskazują, iż straty Skarbu Państwa oscylują w granicach 12–14% PKB. Powyższe nieprawidłowości w zakresie ściągalności należności publicznoprawnych zostały potwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ponadto wskutek ciągłego rozwoju gospodarczego, również w odniesieniu do wzrostu znaczenia transakcji o charakterze transgranicznym, zostały zmodyfikowane schematy działań przestępczych, które nie są przedmiotem penalizacji Kodeksu karnego skarbowego, lub zachowania te zostały uregulowane w sposób nieodpowiedni. Faktyczna efektywność zwalczania przestępczości gospodarczej jest więc w dalszym ciągu zbyt niska. Powyższe przesłanki – jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości – wymusiły nowelizację przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX