Twarowski Adam, Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - co czeka świadczeniodawców?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - co czeka świadczeniodawców?

1.Wstęp

W dniu 22.07.2021 r. został opublikowany pierwszy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta . Projekt ten był przedmiotem prac legislacyjnych i po rozpatrzeniu i uwzględnieniu szeregu uwag przedstawiono jego kolejną wersję, z 6.10.2022 r. , a następnie wersję z 7.12.2022 r. przyjętą przez Stały Komitet Rady Ministrów , a wreszcie wersję z 12.12.2022 r. , która została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu (IX kadencja, druk sejm, nr 2898). Celem projektowanej regulacji jest wdrożenie rozwiązań prawnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany określą zadania, obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów w zakresie monitorowania, oceny i poprawy jakości. Jakość w opiece zdrowotnej ma być definiowana i mierzona przez wskaźniki odnoszące się do obszarów: klinicznego, konsumenckiego oraz zarządczego, przy czym Minister Zdrowia określi zasady i tryb monitorowania jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX