Projekt organizacji ruchu - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Projekt organizacji ruchu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Projekt organizacji ruchu

Jeżeli planowane przez inwestora zajęcie pasa drogowego wiąże się ze zmianami w istniejącej organizacji ruchu konieczne jest przygotowanie projektu organizacji ruchu a następnie jego zatwierdzenie. Taki zatwierdzony projekt stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Z komentarza dowiesz się jakie uprawnienia musi posiadać osoba sporządzająca projekt organizacji ruchu oraz jakie elementy powinien zawierać ten dokument. Ekspert omówi także procedurę zatwierdzania projektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje organu zatwierdzającego oraz możliwości kwestionowania jego stanowiska przez wnioskodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX