Projekt budowlany w wersji elektronicznej - OpenLEX

Redakcja, Projekt budowlany w wersji elektronicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Projekt budowlany w wersji elektronicznej

Od 1 lipca 2021 r. projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX