Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadziła zmiany w zakresie zadań gminy obejmujących zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom. Zmienione zostały również przepisy dotyczące uchwalania programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Uwzględniając te zmiany, w komentarzu poruszono najważniejsze problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt. Opracowanie odnosi się w szczególności do kwestii istoty prawnej samych programów oraz charakteru terminu, w jakim te akty mają być uchwalane. W komentarzu zawarte są także uwagi dotyczące treści programów oraz próby rozwiązania niektórych wątpliwości związanych z ich realizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?