Sługocka Martyna, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Corocznie, do 31 marca, rada gminy zobowiązana jest uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dość ogólna kompetencja przyznana ustawą z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt – dalej u.o.z. – powoduje wiele praktycznych problemów. W komentarzu omówiono najczęstsze z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX