Kościuk Agata, Produkty uboczne - procedura, problemy praktyczne, zwolnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Produkty uboczne - procedura, problemy praktyczne, zwolnienia

Prezentowany komentarz poświęcono praktycznym aspektom uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Wyjaśniono w nim, na czym polega procedura uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, jakie wątpliwości interpretacyjne pojawiają się w związku z treścią przepisów, a także jakie przedmioty lub substancje uzyskują status produktu ubocznego z mocy prawa. W publikacji omówiono obowiązujące od 1.01.2022 r. zmiany w zakresie procedury oraz przesłanek uznania przedmiotu (substancji) za produkt uboczny, a także zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny substratów wykorzystywanych w biogazowniach. Komentarz adresowany jest do organów administracji samorządowej oraz podmiotów gospodarujących odpadami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX