Produkty lecznicze roślinne – procedura dopuszczenia do obrotu - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Produkty lecznicze roślinne – procedura dopuszczenia do obrotu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Produkty lecznicze roślinne – procedura dopuszczenia do obrotu

Artykuł przedstawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu roślinnych produktów leczniczych, uwzględniając w szczególności wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę odrębnej kategorii tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych. Omówiono również różnice w procedurze rejestracji tradycyjnych roślinnych produktów leczniczych a leków zawierających substancje o ugruntowanym zastosowaniu medycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX