Jakubik Mateusz, Procesor jako podmiot weryfikowany – czyli o co może pytać i co może sprawdzać administrator danych?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Procesor jako podmiot weryfikowany – czyli o co może pytać i co może sprawdzać administrator danych?

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć działania, jakie mogą zostać podjęte w związku z dokonaniem weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Jest to ważny temat zarówno dla administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego. Przestrogą, aby nie zaniedbywać tego zagadnienia, jest także rekordowa kara, która została nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wynosząca ponad 4,9 mln zł m.in. za brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Niniejsza publikacja skupia się na zadaniach oraz obowiązkach, które zostały podjęte przez podmiot przetwarzający podczas przeprowadzania kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX