Ofiarski Zbigniew, Proces subwencjonowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 kwietnia 2016 r.
Autor:

Proces subwencjonowania

Dokonywanie przez j.s.t. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej jest związane z systemem równoważenia budżetów j.s.t. w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów). Wpłat takich dokonują gminy oraz powiaty, natomiast województwa dokonują podobnych wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX