Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Proces przekształcenia a kryterium wypłacalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Niniejszy komentarz koncentruje się na zagadnieniu finansowej kondycji przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ). Autor analizuje pojęcia zdolności upadłościowej oraz kryterium wypłacalności. Wskazuje również na znaczenie wskaźnika zadłużenia SPZOZ-u. W dalszej kolejności przedstawia możliwe działania, jakie mogą podjąć podmioty tworzące dla poprawy ekonomicznej sytuacji przekształcanych placówek publicznych. Na koniec charakteryzuje także skutki prawne, jakie wywołuje fakt niewypłacalności podmiotu leczniczego, który jest już prowadzony w formie spółki kapitałowej. Zwraca również uwagę na zastosowany w przepisach prawa termin „zagrożenie niewypłacalnością”. Opracowanie przygotowane zostało w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o działalności leczniczej oraz w prawie upadłościowym i naprawczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?