Bartczak Adam, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego

Prawo kanoniczne stanowi niezależną od prawa świeckiego gałąź prawa. Jest wewnętrznym prawem Kościoła katolickiego. Podlegają mu zatem ci, którzy przez chrzest włączeni zostali do wspólnoty Kościoła. Analizowane zagadnienie dotyczy osób, które zawarły związek małżeński podlegający prawu kanonicznemu. Zgodnie z prawem każdy z małżonków ma prawo pytać sąd kościelny, czy jego małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Ta sytuacja weryfikowana jest właśnie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest on jednym z najczęściej stosowanych procesów w kanonicznym porządku prawnym. Niniejszy komentarz ma na celu przede wszystkim ukazanie istoty procesu, w jakich okolicznościach jest on stosowany, a także w jakich formach możliwe jest jego prowadzenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX