Krywan Tomasz, Procedury szczególne w podatku od towarów i usług - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Procedury szczególne w podatku od towarów i usług - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Komentarz poświęcony jest szczególnej procedurze w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Autor definiuje pojęcia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków, szczegółowo omawia marżę jako podstawę opodatkowania, stawką podatku obowiązującą przy dostawie towarów opodatkowanych marżą, wskazuje na fakultatywność omawianej procedury, wyjaśnia zasady ewidencjonowania i dokumentowania transakcji opodatkowanych marżą oraz wymienia przypadki ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadkach, gdy dochodzi do opodatkowania marży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX