Bończak-Kucharczyk Ewa, Procedury podejmowania uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedury podejmowania uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali

W komentarzu autorka przedstawia procedury podejmowania uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali. Uchwała ta podejmowana jest w szczególnym trybie, a po jej wejściu w życie niczego już w niej nie można zmienić. Po przeniesieniu własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości przez spółdzielnię na inną osobę, zmiana udziałów pociągałaby za sobą konieczność udziału wszystkich właścicieli lokali i konieczność zachowania formy aktu notarialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX