Procedura zgłoszenia robót budowlanych - OpenLEX

Sługocka Martyna, Procedura zgłoszenia robót budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Procedura zgłoszenia robót budowlanych

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca. Jedną z wprowadzonych zmian jest dodanie w dziale II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., rozdziału 8a zatytułowanego „Milczące załatwienie sprawy”. Postanowienia tej części k.p.a. wprowadzają zmiany w procedurze zgłoszenia robót budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?