Procedura wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 - OpenLEX

Krześnicki Ireneusz, Procedura wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Procedura wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

W komentarzu praktycznym autor wskazał aspekty proceduralne organizacji wyborów i samego wyboru ławników sądowych w wyborach na kadencję 2020–2023 oraz omówił treść poszczególnych dokumentów wydawanych w trakcie tej procedury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX