Procedura wartościowania stanowisk pracy w urzędzie - OpenLEX

Kulczycka Izabela, Zieliński Wojciech, Procedura wartościowania stanowisk pracy w urzędzie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Procedura wartościowania stanowisk pracy w urzędzie

W artykule prezentowane są wskazówki będące wsparciem w efektywnym przeprowadzeniu procesu wartościowania stanowisk pracy w urzędzie. Jest to zadanie tym trudniejsze, że wymaga wiedzy na temat zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania projektami, co nie zawsze jest powszechne wśród członków korpusu służby cywilnej. Błędne zaplanowanie procesu rodzi ryzyko porażki lub jego nadmiernego wydłużenia. Dobre praktyki w zakresie efektywnego zaplanowania wartościowania stanowisk pracy są efektem doświadczeń i obserwacji z urzędów oraz organizacji biznesowych. W artykule oprócz wskazówek dotyczących prowadzenia prac zespołu wartościującego zostaną zaprezentowane sugestie co do właściwego przygotowania tego procesu oraz najlepsze praktyki dotyczące możliwości przekładania wyników wartościowania na wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?