Procedura uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - OpenLEX

Jerzy Janusz, Procedura uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedura uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Komentarz opisuje procedurę uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Odrębną część komentarza autor poświęcił omówieniu procedury stanowienia uchwały określającej wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie mu wskazanego zezwolenia.

Komentarz adresowany jest do przedsiębiorców oraz organów administracji samorządowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?