Misiejko Adrian, Procedura uzyskania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w latach 2019-2023

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Procedura uzyskania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w latach 2019-2023

Komentarz poświęcony jest uporządkowaniu i przedstawieniu podstawowych przepisów związanych z zawarciem umowy i wypłatą dopłaty do 31.12.2023 r., a więc w okresie objętym przepisami epizodycznymi ustawy z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dalej u.f.r.p. Nie omawiano procedur związanych z ponownym rozdysponowaniem dofinansowania. Warto zauważyć, że inaczej niż np. w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, ustawodawca nie wyłączył wprost stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX