Brzozowski Piotr, Procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2010
Status: Nieaktualny
Autor:

Procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek

Komentarz dotyczy procesu udostępniania informacji publicznej na wniosek. Celem jest wskazanie prawidłowych czynności, jakie podejmować winien podmiot, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zadaniem komentarza jest wyjaśnienie pełnego spektrum proceduralnego związanego z dostępem do informacji publicznej, które pozwoli podmiotom obowiązanym do jej udostępnienia uniknąć podstawowych błędów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX