Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Procedura dobrowolnej certyfikacji w świetle RODO

Przepisy RODO przewidują możliwość poddania się przez administratora oraz podmiot przetwarzający procedurze dobrowolnej certyfikacji. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. przewiduje, że certyfikacji, zgodnie z art. 42 Rozporządzenia dokonywać będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmioty certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji (art. 15 Ustawy). Wszystkie te podmioty będą działały na podstawie zatwierdzonych i opublikowanych na stronach internetowych wytycznych (art. 16 Ustawy), które będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia tej instytucji. Wytyczne te zostaną przygotowane przez nowoutworzony organ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, wszystkie mechanizmy certyfikacji oraz informacje o znakach jakości i oznaczeniach będą udostępniane opinii publicznej przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?