Procedura antymobbingowa - poradnik krok po kroku - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Procedura antymobbingowa - poradnik krok po kroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedura antymobbingowa - poradnik krok po kroku

Poradnik pokazuje w sposób syntetyczny, jak należy przygotować i wprowadzić procedurę antymobbingową w zakładzie pracy. Dobrze przygotowana procedura antymobbingowa musi umożliwić realne przeciwdziałanie w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Powinna przedstawiać sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Dokument ma wskazać jaka jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, a także określać możliwości pomocy pracownikom dotkniętym mobbingiem. Dzięki poradnikowi Czytelnik będzie miał możliwość wypracowania odpowiedniego do specyfiki organizacji schematu procedury antymobbingowej, będzie mógł także określić zakres faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) patologii miejsca pracy jaką jest mobbing.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX