Marciniak Jarosław, Procedura antymobbingowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Procedura antymobbingowa

W przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu bardzo istotne znaczenie może mieć wewnętrzna regulacja – procedura antymobbingowa. Powinna ona znaleźć należne miejsce w systemie wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa jako praktyczne odniesienie do ustawowego obowiązku przeciwdziałania zjawiskom mobbingu. Podstawowym celem procedury antymobbingowej jest skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu oraz wszelkim innym formom dyskryminacji pracowników w miejscu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX