Procedura akredytacji podmiotów leczniczych - OpenLEX

Zimna Tamara, Procedura akredytacji podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedura akredytacji podmiotów leczniczych

Opracowanie omawia procedurę akredytacji podmiotów leczniczych (zewnętrznej metody oceny jakości placówek ochrony zdrowia), opartej na dobrowolnym poddaniu się weryfikacji wypełniania przez podmioty lecznicze konkretnych standardów postępowania. W artykule omówiono fazę przygotowawczą (okres przed wizytą akredytacyjną, polegający na zapoznaniu się podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze standardami występującymi w procesie akredytacyjnym a także reguły odbywania wizyty) oraz procedurę związaną z wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX