Wierczyński Grzegorz, Problemy z ustalaniem wejścia w życie zmian ustawy o dowodach osobistych wprowadzanych przez ustawę o aplikacji mObywatel

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Problemy z ustalaniem wejścia w życie zmian ustawy o dowodach osobistych wprowadzanych przez ustawę o aplikacji mObywatel

Komentarz dotyczy problemów, jakie rodzi określenie daty wejścia w życie danego aktu normatywnego za pomocą odesłania do komunikatu wydanego przez dany organ. Rozwiązanie takie zostało zastosowane na przykład w ustawie o aplikacji mObywatel, a wątpliwości z tym związane są szczególnie poważne w odniesieniu do zmian wprowadzanych przez tę ustawę w ustawie o dowodach osobistych.

Komentarz dzieli się na dwie części. W pierwszej analizie poddano dopuszczalność stosowania omawianego rozwiązania. W drugiej zaś, jak należy ustalić datę wejścia w życie powołanych przepisów zmieniających ustawę o dowodach osobistych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX