Problemy z podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych do KRS - OpenLEX

Waślicki Tadeusz, Problemy z podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych do KRS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Problemy z podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych do KRS

Obowiązujące od 1 października 2018 r. przepisy o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej wprowadziły również obowiązek ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W konsekwencji pojawiło się wiele wątpliwości związanych z tym jak należy tego dokonać w praktyce, zwłaszcza w przypadku zarządów wieloosobowych, czy w skład których wchodzą cudzoziemcy. Problemy występują również w trakcie składania sprawozdań finansowych do KRS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX