Waślicki Tadeusz, Problemy księgowe związane ze stosowaniem przepisów dyscyplinujących zapłatę należności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Problemy księgowe związane ze stosowaniem przepisów dyscyplinujących zapłatę należności

W niniejszym komentarzu zostały omówione skutki wprowadzonych z dniem 1.01.2013 r. zmian w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, mających na celu przeciwdziałanie opóźnieniom w płatności zobowiązań, oraz wpływ tych zmian na rozwiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprawy te zostały zilustrowane przykładami księgowań oraz rozliczeń podatku VAT, a także podatku dochodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX