Karkowski Tomasz, Problemy jakości w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Problemy jakości w podmiotach leczniczych

Opracowanie opisuje problematykę jakości w podmiotach leczniczych. W artykule wskazano zapisy dotyczące jakości w dokumentach międzynarodowych oraz w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Przedstawiono koncepcje zarządzania jakością w systemie opieki zdrowotnej oraz korzyści związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością. Omówiono także sumę wszystkich kosztów związanych ze stworzeniem usługi o wysokiej jakości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX