Kamińska Anna, Problematyka prawna instytucji zasiedzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2023 r.
Autor:

Problematyka prawna instytucji zasiedzenia

Z punktu widzenia problematyki zasiedzenia, podstawowe znaczenie mają dwa akty prawne: kodeks cywilny, w którym scharakteryzowana została istota instytucji zasiedzenia oraz przesłanki skorzystania z tej formy nabycia własności, a także kodeks postępowania cywilnego – regulujący procedurę stwierdzania zasiedzenia na drodze sądowej. Niniejszy komentarz szczegółowo omawia regulacje zawarte w tych ustawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX