Łokaj Maciej, Problematyka finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom spoza UE oraz EFTA w przypadkach nagłych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor:

Problematyka finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom spoza UE oraz EFTA w przypadkach nagłych

Komentarz ma na celu omówienie problematyki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w przypadkach nagłych przez polskie podmioty lecznicze obywatelom tzw. państw trzecich, a zatem krajów spoza Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W pierwszej kolejności autor przywołuje regulacje ustawowe w zakresie obowiązku placówek medycznych do udzielania pomocy w przypadkach nagłych. Dalej analizuje sytuację obcokrajowców pochodzących z państw trzecich i dokonuje ich podziału w zależności od uprawnień, jakie posiadają w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawia również warunki, jakie muszą spełnić podmioty lecznicze w przypadku odzyskiwania kosztów leczenia bezpośrednio od Ministerstwa Zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX