Obzejta Łukasz, Problem tajemnicy bankowej i zawodowej w kontekście karty płatniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Problem tajemnicy bankowej i zawodowej w kontekście karty płatniczej

Niniejszy komentarz praktyczny opisuje instytucje tajemnicy zawodowej i tajemnicy bankowej w kontekście stosunków łączących wydawcę karty płatniczej i agenta rozliczeniowego z – odpowiednio – posiadaczem karty płatniczej i akceptantem. Znajduje się w nim omówienie definicji wskazanych wyżej instytucji oraz charakterystyka mechanizmu przeciwdziałającego ujawnieniu tajemnicy zawodowej i bankowej. W komentarzu poruszono również kwestię przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart płatniczych i akceptantów przez wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych oraz ich obowiązek powiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX