Rycak Magdalena, Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

Wielu pracodawców w Polsce od lat stosuje w swoich zakładach pracy praktykę prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Ostatnio jednak pojawiło się na tym tle sporo wątpliwości interpretacyjnych a sytuację dodatkowo skomplikowały wypowiedzi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

27 czerwca 2019 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w aktualnościach pojawił się krótki komunikat, z którego wynika, że zdaniem UODO w aktualnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, nawet za ich zgodą. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dalej u.w.t. Zdaniem UODO wszelkie okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 u.w.t.

Zobacz komunikat UODO: Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem

Podobny pogląd wyraziło...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX