Kostrzewa Piotr, Prewencyjna działalność ZUS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prewencyjna działalność ZUS

W komentarzu omówiono szczególny aspekt działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – działalność prewencyjną obejmującą prewencję rentową oraz wypadkową. Przedstawiono aktualne regulacje prawne dotyczące warunków, zasad i trybu wykonywania przez ZUS tych swoistych „zadań profilaktycznych”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX