Premie i nagrody - zmienne składniki w wynagradzaniu - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Premie i nagrody - zmienne składniki w wynagradzaniu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Premie i nagrody - zmienne składniki w wynagradzaniu

Omówienie zagadnień związanych z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Krótka charakterystyka obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzenia ze szczególnym podkreśleniem uzupełniającego charakteru premii. Próba zdefiniowania premii, zasad premiowania oraz wyjaśnienie nieporozumień terminologicznych „premia a nagroda”. Zwięzła wzmianka na temat premii uznaniowej oraz uprawnień pracowników do dodatkowych elementów wynagrodzenia i wzajemne zależności pomiędzy różnymi źródłami tych uprawnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX