Kozłowska Małgorzata, Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki wynagrodzenia, takie jak premie i nagrody. Jednak te składniki nie zawsze będą wliczane do podstawy wymiaru. W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się tylko te składniki, które zgodnie z zasadami wypłaty określonymi w układach zbiorowych pracy lub w przepisach o wynagradzaniu są pomniejszane za okresy pobierania zasiłku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX