Kwiatkowska Monika, Premie dla lekarzy POZ za wykonanie szczepienia - zasady wypłaty oraz sprawozdawania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Premie dla lekarzy POZ za wykonanie szczepienia - zasady wypłaty oraz sprawozdawania

26 lipca 2021 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie, które reguluje zasady wypłaty dodatkowych środków finansowych dla świadczeniodawców realizujących świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mogą pochwalić się najwyższym poziomem wyszczepienia swoich pacjentów przeciw COVID-19 . Poniższy komentarz obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

1)

jakie progi szczepień (w stosunku do różnych grup pacjentów) uprawniają do uzyskania premii przez POZ;

2)

jakie są zasady oceny spełnienia warunków otrzymania premii przez POZ i wypłaty premii motywacyjnych przez NFZ, ich sprawozdawania do NFZ oraz wypłaty przez Fundusz,

3)

jak wygląda premia motywacyjna w praktyce.

1.Istota regulacji

Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii zachęcania do szczepień przeciw COVID-19 prowadzi szereg działań aktywizujących społeczeństwo do masowych szczepień. Jednym z pomysłów jest nagradzanie lekarzy POZ za wysoki poziom wyszczepienia ich pacjentów. Jak podkreśla resort zdrowia, „w związku z...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access