SKALSKA MAGDALENA, Premia regulaminowa czy uznaniowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Premia regulaminowa czy uznaniowa

Co do zasady premia jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia, co w praktyce oznacza, że żadne regulacje prawne nie nakładają na pracodawcę obowiązku jej wypłacania. Takie zobowiązanie może jednak zostać podjęte na etapie tworzenia aktów prawa zakładowego. Często zdarza się, że zapisy w regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę są tak skonstruowane, że pracodawca sam nie wie jaka premia przysługuje jego podwładnym. W konsekwencji, w przypadku ustalania wysokości zasiłku chorobowego, czy średniej urlopowej, służby kadrowe mają nie lada problem z zakwalifikowaniem takiej premii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX